Rozšíření nabídky SMO-5 v Archivních mapách o mapy se sítí systému S-1952 v rámu

Do aplikace Archivní mapy byla doplněna Státní mapa 1 : 5 000 - odvozená se sítí systému S-1952 v rámu. Toto druhé doplněné vydání Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené mělo v rámu vyznačenu síť rovinných souřadnic Gauss-Krügerova zobrazení v systému S-1952, který byl utajován, proto jsou v ÚAZK tyto mapové listy řazeny v samostatném souboru. (Březen 2019)

Originální mapy stabilního katastru v Archivních mapách

Do aplikace Archivní mapy byla doplněna další dávka nově naskenovaných mapových listů Originálních map stabilního katastru (7 600 listů). Skenování probíhá postupně podle abecedního pořadí katastrálních území stabilního katastru, proto dochází k nerovnoměrnému ostrůvkovitému pokrytí naskenovaných oblastí. (Březen 2019)


Rozšíření nabídky SMO-5 v Archivních mapách

Do aplikace Archivní mapy byla doplněna všechna postupná vydání Státní mapy odvozené 1 : 5 000. Až dosud byly tímto způsobem publikovány pouze listy prvního vydání z padesátých let 20. století. Rozšíření o následná vydání této mapy přináší možnost detailního studia vývoje území v přibližně desetiletých odstupech. Mapy jsou publikovány pro zhruba 90 % území státu, zbytek bude doplněn po ukončení jejich skenování v první polovině roku 2019. (Prosinec 2018)

Přehled výstav

Aplikace pro procházení strukturou archivu a zjišťování informací o obsahu jednotlivých fondů a sbírek. Vzájemnými odkazy propojená s aplikací Archivní mapy. (Listopad 2018)
Vademecum ÚAZK

Aplikace pro procházení strukturou archivu a zjišťování informací o obsahu jednotlivých fondů a sbírek. Vzájemnými odkazy propojená s aplikací Archivní mapy.

(leden 2018)Resortní časopisy - přidán ročník 2017 GaKO

Stránka archivu "Resortní časopisy" byla doplněna o ročník 2017 GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO OBZORU.

(leden 2018)

Originální mapy stabilního katastru a katastrální mapy evidenční
Výpis archiválií stabilního katastru v prohlížečce byl doplněn o nově naskenované archiválie. Jedná se o první dávku originálních map stabilního katastru Čech v počtu více jak dvaceti tisíc mapových listů a katastrální mapy evidenční Čech, Moravy a Slezska v počtu téměř dvaceti tisíc mapových listů.

(září 2017)

Sbírka map a plánů do roku 1850

Nová prohlížečka jednotlivých archiválí, která navíc umožňuje vytvoření nákupního seznamu s exportem do E-shopu, uložení kompozice oblíbeného detailu do oblíbených položek, poslání odkazu nebo prohlédnutí dostupných metadat o vybrané mapě.

(květen 2017)Praha v proměnách času

Výstava "Praha v proměnách času" na vedutách, plánech a mapách z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru konaná v přepážkové hale ČÚZK ve dnech 14.11. až 16.12.2016.

(leden 2017)

Resortní časopisy - přidán ročník 2016 GaKO

Stránka archivu "Resortní časopisy" byla doplněna o ročník 2016 GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO OBZORU.

(leden 2017)


Mapa kultur stabilního katastru 1837-1844

Do aplikace Archivní mapy doplněna Mapa kultur stabilního katastru 1837-1844. Tato součást vceňovacího operátu stabilního katastru zachycuje v přibližném měřítku 1:36 000 plošný rozsah jednotlivých existujících kultur v Čechách v rozpětí let 1837-1844. Barevně jsou rozlišeny role (bíle), pastviny, louky a zahrady (zeleně v různé sytosti), vinice a chmelnice (růžově s odlišením značkou), lesy (šedě). Dále obsahuje vyznačení bonitních tříd v rozsahu I-IV (chybí v některých katastrálních územích a často i u lesů). Detailně je znázorněn průběh hranic katastrálních obcí (tečkované černě se žlutou lemovkou), krajských (tehdejších 16 krajů, červeně), zemských (zeleně a žlutě) a dominií (karmínově). Dalším obsahem jsou panské dvory, mlýny a jiné hospodářské objekty jako papírny, cihelny apod. a také některé hrady. Výškopis na mapě chybí s výjimkami výrazných vrcholů nebo jiných terénních útvarů, kde se uplatňuje primitivní šrafování.

(prosinec 2016)Sjednocení vzhledu a funkčnosti

Sjednocení vzhledu a funkčnosti aplikace Archivní mapy s aplikací Archiv leteckých měřických snímků.

(prosinec 2016)