Geoprohlížeč
Aplikace Geoprohlížeč umožňuje pracovat s mapou, prohlížet služby založené na prostorových datech, vyhledávat geografické objekty, spravovat a zpřístupňovat mapové kompozice.
Archivní ortofoto
Černobílé snímkování od r. 1998 do r. 2001. Velikost pixelu 50 cm. Barevné snímkování od r. 2002 (zkušební), dále pravidelné snímkování třetiny území ČR od r. 2003, poloviny území ČR od r. 2012. Pro snímkování do roku 2008 včetně je velikost pixelu 50 cm. Pro snímkování od roku 2009 je velikost pixelu 25 cm.
Národní archiv leteckých měřických snímků
Letecké měřické snímky z území České republiky. Černobílé snímky z let 1936 až 2002 byly pořízeny Ministerstvem obrany České republiky, respektive jeho předchůdci. Barevné LMS, pořízené od r. 2003 do r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR, jsou digitalizovanými snímky z analogových podkladů. Digitální barevné snímky pořízené od r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR jsou poskytovány zároveň se snímkem v NIR pásmu. Archivní snímky (cca 750 tisíc snímků) jsou zpřístupňovány postupně, v závislosti na postupu digitalizace. Zároveň je každý rok nově snímkována cca 1/2 území ČR. Letecké měřické snímky jsou pořízené centrální projekcí, nejedná se o ortofotosnímky. Tyto snímky nelze tedy použít k přímému měření polohových vztahů mezi zobrazenými geografickými objekty. K měření polohových vztahů mohou být použity s využitím speciálních fotogrammetrických metod.
3D scéna DMR 4G (S-JTSK)
Aplikace umožňuje prohlížení výškopisných dat DMR 4G a znázornění vlastností reliéfu v kombinaci s dalšími vektorovými objekty ve 3D webovém prostředí.
3D scéna DMR 5G (S-JTSK)
Aplikace umožňuje prohlížení výškopisných dat DMR 5G a znázornění vlastností reliéfu v kombinaci s dalšími vektorovými objekty ve 3D webovém prostředí.